Kami akan lebih bergantung pada penyelidikan sains dan teknologi dan pengembangan produk baru, projek baru. Kepada pelanggan sebagai pusat, terus meningkatkan produk, meningkatkan kualiti perkhidmatan purna jual, untuk berpartisipasi dalam persaingan pasar, kerja perkhidmatan purna jual yang cepat dan efisien, sepanjang tahun untuk menyediakan alat ganti, sepanjang hayat untuk memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi, untuk memenuhi keperluan pengguna domestik dan asing.

mesin ricih tugas berat